Over Merlin

​​​​​​Ontwikkelingen:

Onze tweetalige school wordt heel rap steeds internationaler. In eerste instantie richtten we ons op het geven van lessen in het Engels. Doordat er nu steeds meer leerlingen uit het buitenland instromen is er een nieuwe doelgroep ontstaan, namelijk de kinderen die het Nederlands komen leren.

Dat maakt dat onze populatie steeds meer divers wordt en meertaligheid de norm is geworden. Het directe gevolg daarvan is dat het beheersen en oefenen van een tweede taal voor iedereen nu vanzelfsprekend is.

Alle kinderen op Merlin spreken of Engels of Nederlands en leren dus een nieuwe taal. Het afgelopen jaar hebben we de taalklas voor kinderen die Nederlands komen leren verder opgezet. Deze leerlingen krijgen twee keer per week een intensieve Nederlandse les in een klein groepje. Het komende jaar gaan we dat doen voor kinderen die nog geen Engels beheersen en na groep 3 instromen. Zij krijgen dan één keer per week een les Engels in de 'Language class' om de lessen die in het Engels worden gegeven voldoende te kunnen volgen.

Het komende jaar ligt de focus in de klassen op de verdere ontwikkeling van de woordenschat lessen.


Katholieke scholen vereniging.

Merlin is onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen, een katholieke vereniging. Voor ons betekend dat niet automatisch het bieden van geloofsonderwijs. De verbinding met het katholiek  zijn is wel merkbaar in de periode van Kerst en Pasen. We besteden dan aandacht aan de Christelijke verhalen en gebruiken die bij deze feesten horen, maar er is ook aandacht voor feesten en gebruiken uit andere religies en culturen.

Met de personal goals is er veel aandacht voor normen en waarden. Normen en waarden waarmee we willen bijdragen aan betere vaardigheden. Door het oefenen van een passende communicatie en begrip voor elkaar, willen we ons steentje bijdragen aan een fijne samenleving. ​