Over Merlin

​​​​​​Merlin is in Eemnes en omgeving de enige basisschool die tweetalig onderwijs biedt. Hierin zijn we  samen met 19 andere basisscholen  in Nederland ​- waarvan 5 in het Gooi - uniek. We hebben toestemming om tot 50% van de lessen in het Engels geven. We werken met de scholen samen in een pilot en ontwikkelen tweetalig onderwijs. Hiervoor wordt onze ontwikkeling op de voet gevolgd. Het is ons doel om voor alle kinderen het Engels bereikbaar te maken.

IPC
​De focus ligt op samen leren dat doen we door vakoverstijgend thematisch onderwijs. We gebruiken daarvoor lessen van het International Primary Curriculum, IPC. Hiermee bieden we zaakvakken als aardrijkskunde, natuur, techniek, maar ook kunst en taal rond één thema aan. Ook voor IPC werken samen met andere scholen en delen we onze ervaringen met collega's.  

ICT
Het team bestaat uit enthousiaste, goed opgeleide leraren die samen onze visie op goed onderwijs vorm geven.
Alberdingk Thijm Scholen verzorgt voor hen voortdurend voor passende nascholing, jaarlijks een studiedag en diverse miniconferenties die bij onze speerpunten aansluiten; ICT en Tweetalig Primair Onderwijs.

Katholiek

Merlin is onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen, een katholieke vereniging. De verbinding met het katholiek  zijn is merkbaar in de personal goals van het IPC en de 21st Century Skills. Hiermee is er dagelijks aandacht voor diverse sociale en culturele vaardigheden. 

We besteden aandacht aan de christelijke feesten zoals Kerst en Pasen die zo nauw verweven zijn met de Nederlandse cultuur. Daarnaast is er aandacht voor feesten uit andere culturen. ​