​ "Pesten is geen optie en je doet elkaar geen pijn op Merlijn!". Dat is heel helder voor iedereen van groot tot klein!
 

Protocol

​​​​ "Pesten is geen optie en je doet elkaar geen pijn op Merlin!". Dat is heel helder voor iedereen van groot tot klein!

Wij werken in alle groepen met de Kanjertraining. Hieronder vindt u de link naar het pestprotocol van de Kanjertraining dat wij volgen. We gebruiken dit protocol zowel preventief als tijdens de begeleiding in de groepen. ​

170215 pestprotocol Kanjertraining.pdf