Boeiend en eigentijds zijn de kernbegrippen van het onderwijs op de Merlijn.

Onderwijs

​​Eigentijds onderwijs maakt leren leuk! Wat zie je hiervan in de school?

  • We betrekken de wereld om ons heen bij de lessen door thematisch te werken.
  • We bieden gepersonaliseerd onderwijs met veel ICT.
  • We geven één dag in de week lessen in het Engels vanaf groep 1.
  • We dagen kinderen uit om spelend te leren.
  • We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben.

​​​Op Merli​​n bieden we eigentijds onderwijs. Voor de ontwikkeling hiervan kijken we om ons heen naar wat er in onze samenleving gebeurd. Zo weten we beter wat de kinderen van nu moeten kunnen. Hiernaar is ook wereldwijd uitgebreid onderzoek gedaan. Daaruit zijn een aantal '21st Century Skills' gekomen die we gebruiken bij het vorm geven van ons onderwijs.