De lessen in het Engels en 21st century skills maken ons onderwijs boeiend: dat is de missie van Merlijn

Missie en visie

​​Onze missie en visie...

De kinderen op Merlin leren doelgericht in relatie met anderen, zij ontwikkelen zich door tweetalig, boeiend, eigentijds onderwijs dat is gericht op de toekomst

De kern van het tweetalig onderwijs op Merlin is het welbevinden en samen leren. We leren doelgericht in relatie met anderen. Kinderen ontwikkelen zich tot zelfverzekerde, zelfregulerende, bewuste, respectvolle en nieuwsgierige mensen.

Wij bieden tweetalig en vakoverstijgend onderwijs aan dat ertoe doet. Dat doen we door thematisch te werken. Kunst, zaakvakken en taal sluiten aan bij het thema. ICT is een belangrijk middel waarmee kinderen beter leren hoe zij kunnen leren. Voor het leren lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen maken we gebruik van methoden. We werken aan de speerpunten: tweetalig onderwijs, internationalisering  en 21st Century Skills

Focus op leren

Handig leren is niet vanzelfsprekend. Leren om te leren is dan ook belangrijk in de school. Elk schooljaar start met een thema hierover. Hoe kun jij daar beter in worden? ​

Personal goals

We leren omgaan met verschillen met de personal goals. Ze vormen een belangrijk onderdeel tijdens bijna alle lessen. Het gaat om onderwerpen zoals: respect, onderzoekend zijn, flexibiliteit of communicatie zijn vaardigheden die bijdragen om beter samen te kunnen werken. 

​Ontwikkeling volgen

We verzamelen op een traditionele wijze informatie over de ontwikkeling van kinderen zoals met een topografie toets of een dictee. Daarmee kunnen vaardigheden niet worden gevolgd. We doen dat met formatieve assessments. Daarmee volgen we bijvoorbeeld: het leren presenteren of het maken van plattegronden. 

​Contact m​et ouders​

Contact met u als ouder is vanzelfsprekend. We willen graag samenwerken op basis van vertrouwen. Hiervoor is regelmatig contact en informatie delen belangrijk. Naast de oudergesprekken kunt u altijd een afspraak met ons maken.​ 

Ouders worden uitgenodigd voor de app van Parro. Hiermee ontvangt u informatie van de school en sturen de leerkrachten u berichten en foto's over de lessen die zijn gegeven. ​​