Tweetalig Primair Onderwijs

​Tweetalig primair onderwijs (tpo) is een pilot op 19 basisscholen. Deze scholen geven 30 tot 50% van hun onderwijs in het Engels vanaf groep 1. Wij nemen deel aan deze pilot waarin veel aandacht is voor het ontwikkelen van tweetalig onderwijs door professionalisering en leerplanontwikkeling.

Tweetalig onderwijs in het Gooi

Wij vinden dat kinderen een wereldtaal moeten kunnen leren. We geven daarom in de groepen 1 tot en met 8 een belangrijk deel van de lessen in het Engels. De kinderen leren spelenderwijs als eerst het Engels te verstaan en te spreken. Vanaf groep 4 is er ook aandacht voor het leren lezen en schrijven in het Engels. In het Gooi zijn op dit moment slechts 5 scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, in de regio Gooi-Noord is​ dat alleen Merlin.

De leerkrachten  zijn enthousiast om dit te doen en hiervoor speciaal opgeleid. Zij volgen regelmatig nascholingen om tweetalig onderwijs te kunnen aanbieden. Een groot deel van het team is (near) native speaker.

Met de leerlingen hebben we contacten met scholen ​in het buitenland die ook Engels als tweede taal leren gebruiken. De kinderen, schrijven, skypen en maken video's voor elkaar.

Wat is Tweetalig Basisonderwijs​? voor meer informatie klik HIER

DSC_7825.jpg

Bilingual primary education (Tweetalig Primair Onderwijs, TPO)

Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) is a pilot of bilingual primary education in which 19 primary schools participate. These schools teach 30%-50% of their lessons in English from group 1 onward. We take part in the pilot in which there is a lot of attention for the curriculum development and professionalization of bilingual education.

We believe that children should be able to learn a foreign language. Therefore, we teach a substantial part of the lessons in English. The children learn with ease to understand and speak English. From group 4 onward there is also attention for learning to read and write in English.

The teachers are enthusiastic about this way of teaching and are specially qualified to do so. They are regularly following training to be able to offer bilingual education to their students. A big part of the team is (near) native speaker.

The children have contacts with schools abroad, who also learn to use English as their second language. ​The children write, skype and take videos to communicate together.


​Download our great apps​