Contact

Adres:

Merlin
Aartseveen 72​ 

3755 VE Eemnes


Telefoon: +31 35 5386854

Email: info@merlin-eemnes.nl

Onze facebookpagina: Facebook Merlijn​FAQ

Wat vinden de kinderen van het Engels?

De kinderen zijn heel enthousiast en leren spelenderwijs het Engels te verstaan en te spreken. We zien dat ze gemotiveerd 

 en trots zijn op hun Engelse vaardigheden. 

Jullie zijn nog een kleine school, worden jullie niet binnenkort opgeheven?

Zeker niet, ons leerlingaantal is gekoppeld aan één van de andere Alberdingk Thijm Scholen in Eemnes, hierdoor hebben we niet te maken met de opheffingsnorm. 

Hoeveel lessen worden er in het Engels gegeven?

We geven op dit moment ongeveer 35% van de lessen in het Engels. In de onderbouw is dat iets meer en in de bovenbouw iets minder.  We groeien door tot tussen de 40 en 50% van de lessen in het Engels in alle groepen. De leerkrachten die de lessen in het Engels geven zijn hiervoor speciaal opgeleid en beheersen het Engels op minimaal C1-niveau.

Sluit jullie onderwijs aan bij het Voortgezet Onderwijs (VO) in onze omgeving?

  • Alle VO scholen van de Alberdingk Thijm Scholen geven steeds ​meer lessen in het Engels.  
  • Op één van die scholen wordt tweetalig onderwijs aangeboden.
  • Verschillende Alberdingk Thijm Scholen voor het VO hebben een programma dat goed aansluit bij ons IPC.