Merlijn voor Tweetalig Primair Onderwijs in Eemnes.
  
  
  
Beschrijving
  
Tweetalig basisonderwijs
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/Early-English.aspx
1
21st Century Skills
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/ICT-en-Merlijn.aspx
2
Thematisch onderwijs (IPC)
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/IPC.aspx
3
  
6
  
7

Merlijn: voor tweetalig onderwijs in Eemnes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Merlijn is onderdeel van de Alberdingk Thijm Scholen en biedt tweetalig primair onderwijs, laagdrempelig en dichtbij huis.

We willen dat kinderen wereldburgers worden die goed kunnen communiceren en samenwerken. Het Engels als wereldtaal speelt daarbij een belangrijke rol. Wij zijn sinds november 2016 aangesloten bij de landelijke pilot tweetalig primair onderwijs en geven een belangrijk deel van ons onderwijs in het Engels vanaf groep 1. De lessen sluiten aan bij thema's van het international primary curriculum (IPC). Het internationale karakter van IPC past goed bij de tweetaligheid. ​Lees hier verder over IPC​Tweetalig onderwijs sluit aan bij de groeiende behoefte van ouders aan meer vreemde talen onderwijs voor jonge kinderen. Op Merlijn betekent het dat we twee dagen in de week de lessen van groep 1 t/m 8 in het Engels aanbieden. De leerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid of zijn near native speaker. Lees hier verder.​


​​ ​ ​