Merlijn voor Tweetalig Primair Onderwijs in Eemnes.
  
  
  
Beschrijving
  
  
1
'Eemnes telt 6 basisscholen, maar de enige basisschool die veel aan Engels doet is Merlijn'
  
http://merlijn-eemnes.nl/ouders/Paginas/default.aspx
2
Tweetalig basisonderwijs
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/Early-English.aspx
3
21st Century Skills
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/ICT-en-Merlijn.aspx
4
  
5

Merlijn: voor tweetalig onderwijs in Eemnes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Merlijn is onderdeel van de Alberdingk Thijm Scholen en biedt tweetalig primair onderwijs, laagdrempelig en dichtbij huis.

We leren de kinderen hoe zij goed kunnen communiceren en samenwerken. In onze maatschappij speelt daarbij het Engels een steeds grotere rol. Daarom geven een belangrijk deel van ons onderwijs in het Engels vanaf groep 1. We doen dat thematisch met het international primary curriculum (IPC). Alle lessen worden daarmee rond één thema aangeboden.  Lees hier verder over IPC

​Er komt steeds meer aandacht voor tweetaligheid in onze maatschappij. Samen met 19 andere basisscholen ontwikkelen we in een pilot (TPO) onderwijs dat daarbij past. Onze leerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Geweldig om te zien dat de kinderen super trots zijn op hun Engelse vaardigheden!

Lees hier verder over TPO


​​ ​ ​

Merlijn: for bilingual primary education in Eemnes.

Merlijn is part of the ‘Alberdingk Thijm Scholen’ and offers accessible bilingual primary education, close to home.

We teach the children how to communicate and work together. Nowadays the English language plays a big part in our society. Therefore we teach an important part of our lessons in English from group 1 onward. We do so in a thematic way with the International Primary Curriculum (IPC). All lessons are offered to the children within a theme. Read more about IPC here.

In our society there is more attention for bilingualism. In a pilot (TPO) we develop, together with 19 other primary schools, education that meets that. Our teachers are qualified and the children are super proud of their accomplishments.

Read here about TPO.