Merlin for bilingual education in Eemnes, tweetalig onderwijs in het Gooi
  
  
  
Beschrijving
  
  
1
'Eemnes telt 6 basisscholen, maar de enige basisschool die veel aan Engels doet is Merlin'
  
http://merlijn-eemnes.nl/ouders/Paginas/default.aspx
2
Tweetalig basisonderwijs
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/Early-English.aspx
3
21st Century Skills
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/ICT-en-Merlijn.aspx
4
  
5

Merlin: voor tweetalig onderwijs in Eemnes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Merlin is een vriendelijke kleinschalige basisschool in het landelijke Eemnes. We focussen ons op de wereld om ons heen, daarom is er veel aandacht voor het ontwikkelen van Engelse vaardigheden, internationalisering en ICT. Hiermee werken we aan onderwijs dat past bij onze leerlingen.

De huidige generatie kinderen groeit op in een internationale wereld. Alleen al door het gebruik van digitale en sociale media, worden ze op jonge leeftijd geconfronteerd met de Engelse taal, ook als zij ouder worden zal het beheersen van een wereldtaal steeds belangrijker zijn. Uit onderzoek blijkt dat Early English zorgt dat kinderen op latere leeftijd de Engelse taal gemakkelijker oppakken en een voorsprong hebben op hun leeftijdsgenoten. Wij bieden daarom tweetalig onderwijs. Het leren van de tweede taal gaat geleidelijk en spelenderwijs vanaf groep 1 tot en met groep 8. De leerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid. 

Wij gebruiken het international primary curriculum (IPC) om taal, wereld oriëntatie, techniek, spel en creatieve lessen in het Engels en Nederlands aan te bieden. 


Het is geweldig om te zien hoe kinderen - uit Eemnes en landen van over de hele wereld - samen leren in onze Nederlands/Engelse onderwijssetting.

Annette Jonker​​ ​ ​

​Merlin: for bilingual primary education in Eemnes.

Merlin is part of the ‘Alberdingk Thijm Scholen’ and offers accessible bilingual primary education, close to home.

We teach the children how to communicate and work together. Nowadays the English language plays a big part in our society. Therefore we teach an important part of our lessons in English from group 1 onward. We do so in a thematic way with the International Primary Curriculum (IPC). All lessons are offered to the children within a theme. Read more about IPC here.

In our society there is more attention for bilingualism. In a pilot (TPO) we develop, together with 19 other primary schools, education that meets that. Our teachers are qualified and the children are super proud of their accomplishments.

Read here about TPO.